Zasady przyjęcia

Decyzję o przyjęciu do placówki wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią na podstawie wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny.
Osoba, która chciałaby zostać przyjęta do naszej placówki powinna udać się do pracownika socjalnego właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.
MGOPS Nakło
GOPS Sadki
MGOPS Mrocza
MGOPS Szubin
MGOPS Kcynia
W celu zebrania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w ŚDS – ie, pracownik ośrodka musi przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik ten udzieli także informacji do jakich instytucji należy udać się by uzupełnić dokumentację. Wszystkie zebrane dokumenty należy dostarczyć do pracownika socjalnego, który dalej przekaże je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po przeanalizowaniu dokumentów zostanie wydana przez PCPR decyzja: o przyznaniu miejsca i odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Zachęcamy, by w pierwszej kolejności skontaktować się z nami.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny 451 560 420 lub mailowy kontakt@sds-naklo.org